Vinohrady

Slovo Vinohrad je spojenie dvoch slov:  VínoHrad.

Vinohrad je Hrad, v ktorom sa rodí víno. Tak ako hrady nestoja len tak,  kade – tade, ale len za vzácnych a dôležitých miestach, tak ani vinohrady nerastú len tak, kade – tade.  Toto je svätá pravda, z ktorej treba vždy a stále vychádzať.

Vinohrad, ktorý rodí víno s charakterom rastie len na vzácnych a ojedinelých polohách.

“Sopečná pôda je porézna a vynikajúco absorbuje vodu, plyny a kyslík, ktoré má následne vinič k dispozícii, keď zapúšťa svoje korene do  sopečného podložia.”

Dostať vinohrad do kondície, keď v plnej sile rodí zdravé hrozno, ktoré odráža charakter polohy, dokážu len osobnosti s talentom, božou trpezlivosťou a pokorou. Osobnosti, ktoré si pamätajú svojich predkov a ktorí sa pamätajú na to, ako to naozaj v minulosti bolo. Kto s kým, kde a čo.

Vinohrad je kultúrno historické dedičstvo. Chránená pamiatka.  Súčasť histórie a prísľub budúcnosti. Toto je svätá pravda, z ktorej treba vždy a stále vychádzať. Ľudia, ktorí vnímajú vinohrad ako fabriku sú kacíri!

Život vo vinohrade prebieha v cykloch. Menia sa roky, menia sa desaťročia.  Krok za krokom. Ročník za ročníkom. Generácia za generáciou.

Pozrite si krátke video, ako prebieha jeden vinohradnícky rok v Čajkove na Deberči.

 

Tak ako niektoré hrady a kaštiele sú zrekonštruované a niektoré sú opustené, podobne je to aj z vinohradmi. Niektoré vinohrady sú nanovo vysadené, niektoré sú už staršie, ale stále udržiavané. Niektoré sú opustené a dožívajú, čakajú na svoju záchranu.

novy_vinohrad_01

novy_vinohrad_02

starý_vinohrad_01

stary_vinohrad_02

vinohrad_zima

História:

old_vino01_web

 

old_vino12_web

 

old_vino13_web

 

old_vino07_web

old_vino11_web